KHUYẾN CÁO NÊN DÙNG...ĐỂ NGHE NHẠC TỐT HƠN
Bạn hãy tải FIREFOX này về cài đặt thay thế cho IE để dỗ trợ duyệt Web tối ưu nhất...     
Bạn hãy tải CHROME này về cài đặt thay thế cho IE để dỗ trợ duyệt Web tối ưu nhất...
Kick VÀO ĐÂY nếu không xuất hiện trình nghe nhạc.
Để download nhạc bạn nên cài đặt IDM, vừa down nhanh và có thể down cả list nhạc.